De belangrijkste SEO factoren voor een goede zoekmachine optimalisatie

De belangrijkste SEO factoren voor een goede zoekmachine optimalisatie

15/11/2019 - 13:48

Er zijn zowat 200 SEO factoren die een rol spelen bij een goede zoekmachine optimalisatie. Maar die zijn natuurlijk niet allemaal even belangrijk. Wie er in slaagt de belangrijkste SEO factoren in zijn pagina’s in te bouwen, zal al een heel eind op weg zijn naar een goede zoekmachine optimalisatie.

Maar welke factoren zijn dan de belangrijkste? Waar moet je absoluut op letten bij de opbouw van een pagina? Welke factoren wegen het zwaarst door op de ranking van uw pagina?

SEOmoz, één van de belangrijkste internationale informatiecentra voor zoekmachine optimalisatie, heeft net zijn tweejaarlijks rapport uitgebracht over de meest bepalende factoren voor een goede zoekmachine optimalisatie. Dit rapport werd opgesteld aan de hand van een uitgebreide enquête bij de 100 meest vooraanstaande zoekmachine optimalisatie specialisten ter wereld. We brengen u een beknopte samenvatting.

De SEO factoren die een goede zoekmachine optimalisatie in de hand werken vallen uiteen in twee categorieën: informatie die letterlijk in uw pagina (de broncode ervan) staat, en informatie die Google vindt via andere bronnen dan uw pagina zelf.

A. SEO Factoren op uw pagina:

 1. Zoekterm in de metatitel
 2. Zoekterm als eerste woord in de metatitel
 3. Zoekterm vooraan in de meta-beschrijving
 4. Zoekterm in het url
 5. Zoekterm in de H1, H2... titel op de pagina
 6. Zoekterm densiteit in de tekst

B. Niet inhoud-specifieke SEO factoren:

 1. Unieke, relevante inhoud (tekst), dus geen kopie
 2. Gemiddelde tijd die een bezoeker op uw pagina doorbrengt
 3. De ‘versheid’ van uw pagina: hoe recent werd die gepubliceerd
 4. Links naar en van andere pagina’s in uw website
 5. Frequentie van updates op de site
 6. Het krijgen van inkomende externe links (van ander websites)

Wie aan deze SEO factoren aandacht besteedt, komt al een heel eind. Als u een goed Content Management Systeem hebt, dan kunt u die zoektermen zelf op de juiste plaats zetten, en het minstens al eens proberen voor een paar interessante zoektermen.

U zult al snel verbetering voelen in uw rankings, en het aantal aanvragen voor deze specifieke activiteit zien toenemen. Zoekmachine optimalisatie is geen kwestie van het toepassen van een wiskundige formule. Afhankelijk van de ‘markt’ waarin u speelt, de sleutelwoorden die u ambieert, de concurrentie voor die sleutelwoorden, en nog honderden andere factoren, zal de invloed van de technieken die u toepast meer of minder effect hebben, maar uit de ervaring van die 100 top-specialisten blijkt alvast omtrent de bovenstaande factoren een grote consensus te heersen.

Vergeet echter nooit de resultaten van uw inspanningen te meten en te analyseren. Want Google spant zich voortdurend in om de relevantie van een pagina nog beter te bepalen. Met andere woorden: er zijn zowat dagelijks veranderingen. SEO is ook een zaak van ‘bij de pinken blijven’.

Wilt u meer te weten komen over zoekmachine optimalisatie? Contacteer ons dan voor een vrijblijvend gesprek.

Meer weten over SEO?

Contacteer ons