Privacy - GDPR

Ons privacybeleid conform het nieuwe AVG en GDPR
Ons privacybeleid is gebaseerd op de nieuwe GDPR - Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is in de gehele Europese Unie.

Deze website is van Algemeen Commercieel en Marketing Advies bvba.

Zetel- en postadres:
Oostmolen Noord 22 * 9880 Aalter
BTW nummer: BE 0434 278 205
Door onze website te bezoeken en te gebruiken geef je aan dat je instemt met de voorwaarden van ons privacy beleid.
Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we en waarom
Via deze website verzamelt het Algemeen Commercieel en Marketing Advies bvba persoonsgegevens om vragen te kunnen beantwoorden, op verzoeken in te gaan of om aan wettelijke bepalingen te kunnen voldoen.
1. Contactformulier
Bij het invullen van een contactformulier op de website van Algemeen Commercieel en Marketing Advies bvba, kan Algemeen Commercieel en Marketing Advies bvba volgende gegevens opvragen, bewaren en/of verwerken:
• Je naam en voornaam
• De naam van je bedrijf en je functie in dat bedrijf
• Je-mailadres
• Je telefoonnummer
• Je IP-adres
De gegevens die je ons doorgeeft via het contactformulier dienen om je te bellen en/of te mailen om een antwoord te geven op je vragen, je verzoeken en/of opmerkingen.
2. Inschrijven op onze nieuwsbrief
Als je je wenst te abonneren op onze nieuwsbrief vragen we je volgende gegevens:
• Je naam en je voornaam
• Je mailadres
De gegevens die je ons hiervoor doorgeeft worden gebruikt om je af en toe (max. 1 keer per maand) een nieuwsbrief te sturen per e-mail. Hierin bieden we je informatie over onze diensten, over onze jaarlijkse vakantie of over een gewijzigde situatie binnen onze werking. Wij sturen slechts zelden een nieuwsbrief zodat je er weinig of geen hinder van ondervindt. Voor het opstellen en versturen van onze nieuwsbrieven werken via het Mailjet platform, waarin we je gegevens zoals je naam en je mailadres bewaren.
3. Offerteaanvraag via ons online offerteformulier
Bij het invullen van een formulier voor een offerteaanvraag via de website van Algemeen Commercieel en Marketing Advies bvba, kan Algemeen Commercieel en Marketing Advies bvba volgende gegevens opvragen, bewaren en/of verwerken:
• Je naam en voornaam
• De naam van je bedrijf en je functie in dat bedrijf
• Je e-mailadres
• Je telefoonnummer
• Je adres
• Je BTW nummer
• Informatie in verband met de opdracht
• Je IP-adres
Algemeen Commercieel en Marketing Advies gebruikt je persoonsgegevens om je telefonisch te kunnen contacteren als je daarom vraagt, en/of om schriftelijk (per mail en/of per post) met je te kunnen communiceren in het kader van je aanvraag tot een offerte, de uitvoering van de gesloten overeenkomst van een of meerdere opdrachten, het sturen van een factuur betreffende de aan Algemeen Commercieel en Marketing Advies toegewezen opdracht(en).
Hoe lang bewaart Algemeen Commercieel en Marketing Advies je gegevens
Algemeen Commercieel en Marketing Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens verzameld worden. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden je gegevens niet langer dan twee jaar bewaard. Voor de nieuwsbrief bewaren we je gegevens tot je zelf beslist om je hiervoor uit te schrijven.
Je persoonsgegevens delen met derden
Algemeen Commercieel en Marketing Advies verstrekt je persoonsgegevens enkel en alleen maar aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder worden je persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden, ook niet om marketing gerelateerde doelstellingen.
Het gebruik van cookies
De website van Algemeen Commercieel en Marketing Advies maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de server van de website. Het zorgt ervoor dat de toegang tot de website vergemakkelijkt en dat de navigatie sneller en efficiënter verloopt.
Indien je de cookies niet wenst te accepteren, kun je dit aangeven in je browser. Dit betekent echter dat je tijdens bepaalde handelingen op onze website, zoals een formulier invullen, je hinder kunt ondervinden omdat de website je gegevens niet of niet volledig kan onthouden.
Het in kaart brengen van je bezoeken aan onze website
Op de website van Algemeen Commercieel en Marketing Advies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het IP-adres van je computer, het tijdstip waarop je gegevens opgevraagd worden en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van je bezoek- en klikgedrag op onze website. Algemeen Commercieel en Marketing Advies gebruikt deze informatie enkel en alleen om de werking op onze website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Het gebruik van Google Analytics
Algemeen Commercieel en Marketing Advies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Algemeen Commercieel en Marketing Advies te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Algemeen Commercieel en Marketing Advies heeft hier echter geen enkele invloed op.
Algemeen Commercieel en Marketing Advies heeft Google geen toestemming gegeven om via Algemeen Commercieel en Marketing Advies verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Wij werken echter niet met Google Adword-campagnes, zodat wij je gegevens niet actief aan Google doorgeven.
Bij Algemeen Commercieel en Marketing Advies bvba zijn je persoonsgegevens veilig
Algemeen Commercieel en Marketing Advies neemt de bescherming van je persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Algemeen Commercieel en Marketing Advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Heb je niettemin de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Algemeen Commercieel en Marketing Advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via onderstaande bedrijfsgegevens.
Je rechten om je persoonlijke gegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen
• Je hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die we van je bijhouden in te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen. Gelieve ons hiervoor te contacteren via onderstaande contactgegevens.
• Wens je geen nieuwsbrieven van Algemeen Commercieel en Marketing Advies meer per mail te ontvangen, gelieve ons telefonisch of per mail te contacteren op onderstaand adres. Je kunt je ook uitschrijven door het e-mail adres waarop je de nieuwsbrief ontvangt in te vullen in het vakje dat verschijnt nadat je onderaan de nieuwsbrief hebt geklikt op ‘uitschrijven’. Hierop ontvang je een bevestigingsmail waarin staat dat wij je persoonsgegevens van de lijst hebben geschrapt.
• Vind je dat onze website niet overeenstemt met ons privacy beleid, contacteer ons via onderstaande contactgegevens.
Algemeen Commercieel en Marketing Advies zal zo snel mogelijk en uiterst binnen de vier weken, reageren op je verzoek tot inkijken, aanpassen of verwijderen van je persoonsgegevens.
Hoe kun je Algemeen Commercieel en Marketing Advies contacteren in verband met ons privacy beleid
Om te reageren op ons privacy beleid kun je ons contacteren:
• per e-mail naar: info@cybermarketingeurope.com
• telefonisch op het nummer +32 477 456 175 van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur
• per post naar het adres: Oostmolen Noord 22 * 9880 Aalter